Advanced Search

Now showing items 21-40 of 1668

  • Süleyman Hüsnü Paşa 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Osmanlı kumandanı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tâcîzâde Sâdî Çelebi 

   Erünsal, İsmail E. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Âlim ve münşî hakkında araştırma yapılmıştır.
  • 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin on altıncı harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tağlîb 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Aralarında ilgi bulunan iki şeyden birinin lafzının diğerine tercih edilerek her iki şey için kullanılması anlamında bir terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şîn 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin on üçüncü harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tâhir ile Zühre 

   Albayrak, Nurettin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Türk halk hikâyesi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şiir 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Şiir hakkında araştırma yapılmıştır.
  • 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin üçüncü harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şer'u Men Kablenâ 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Hz. Muhammed'den önceki peygamberler vasıtasıyla bildirilen dinî hükümler hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Taksim 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Bedî' ilminde mânaya güzellik katan söz sanatlarından biri hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şiir (Türk Edebiyatı) 

   Okay, M. Orhan; Kahraman, Âlim (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Türk Edebiyatında bulunan şiirler hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tantâvî, Muhammed Ayyâd 

   Durmuş, İsmail; Sadgrove, Philip Charles (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Mısırlı eğitimci, âlim ve seyyah hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şükrî Faysal 

   Durmuş, İsmail; el-Arnaût, Mahmûd (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap dili ve edebiyatı âlimi, araştırmacı ve yazar hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Temyiz 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İnsanın söz ve davranışlarının sebep ve sonuçlarını idrak edebilme ve bu idrake uygun biçimde iradesini kullanabilme gücü anlamında fıkıh terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tecdid 

   Görgün, Tahsin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İslam düşüncesinde yapısal bir unsur olarak dinle hayat arasındaki irtibatı canlandırmayı ifade eden terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tehallus 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Şiir ve nesirde tema ve konular arasında münasebet düşürerek geçiş yapma anlamında bedî terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Teşbih 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Beyân ilminde iki veya daha fazla şeyin bir vasıfta ortak olduğunu ifade eden terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Temsil 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Bir düşünceyi örnek vererek sembol diliyle açıklamak anlamında beyân terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Teklif 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Allah'ın kulunu bir işi yapma veya yapmama hususunda yükümlü tutması anlamında terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tenâfür 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Kelime veya sözün fesahatini bozan ses uyuşmazlığı anlamında belâgat terimi hakkında araştırma yapılmıştır.