Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Erzurum Masallarında Olağanüstü Güçler ve İşlevleri 

      Çimen, Orhan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
      Bu tezin konusu, Bilge Seyidoğlu'nun derlemiş olduğu "Erzurum Halk Masalları" adlı eserde bulunan masallardaki olağanüstü güçlerin; Türk mitolojisi, Eski Türk inanışları ve Gök Tanrı inancı bağlamında incelenmesidir. ...