Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Esbâb-ı Nüzûlde Teaddüd ve Mükerrer Nüzûl Meselesi 

      Arslan, Mustafa (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015)
      Bazı âyet ve sûreler hakkında birden fazla sebeb-i nüzûl rivayeti nakledilmektedir. Müfessir ve usûlcüler bu sebepler arasından en doğrusunu tesbit edebilmek için bazı tercih easları geliştirmiş, tercih imkânının olmadığı ...