Now showing items 1-1 of 1

    • 1248 (1833) Tarihli Araç Yörükleri Nüfus Defteri 

      Aynalı, Sema (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
      Kastamonu’ya bağlı Araç Yörükleri Kazası’na ait 1248 (1833) tarihli nüfus defterine dayanmaktadır. Kastamonu bölgesi, Osmanlı öncesi ve döneminde Yörükler’in yoğun olarak yaşadığı bir bölge idi. XVI. yüzyıldan sonra ...