Now showing items 1-1 of 1

    • Karafi’nin Usul Anlayışı 

      Boynukalın Şenkardeşler, Hatice (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
      Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında ...