Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kutadgu Bilig'de Edatlar 

      Bursa, Melike (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
      Yûsuf Has Hâcib‟in Kutadgu Bilig adlı eserinde bulunan edatların incelendiği bu çalışmada ilk olarak eserin yazıldığı dönemde konuşulan Karahanlı Türkçesi hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında Yûsuf Has Hȃcib ve Kutadgu ...