Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Zâtî Divanı'nda Gül, Bülbül ve Rakîb (1-496 Arası Gazeller) 

      Ercik, Okan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
      Bu çalışmanın amacı, XVI. asır şairlerinden olan Zâtî’nin (öl. 1546) 1 – 496 arası gazellerinde “gül”, “bülbül” ve “rakîb” motiflerinin kullanıldığı beyitlerin tespiti ve bu motiflerin kullanılış biçimlerinin incelenmesidir. ...