Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • 17. Yüzyıl Osmanlı Hukukunda Tesebbüb Halinde Damân 

      Ergin, Burak (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
      Osmanlı ulemasından Fudayl Çelebi gibi bazı âlimler tazmin sorumluluğuyla ilgili özel eser kaleme almak suretiyle Hanefi literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı şekilde şeyhülislamlar da tazminle ilgili verdikleri ...