Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kitâb-ı Köroğlu (235a-257b) (İnceleme, Metin ve Dizin) 

      Erten, Miraç (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
      Çağatay Türkçesi dönemine ait olan Kitâb-ı Köroğlu adlı eser Mirza Halil Yüzbaşıyev Karabağî tarafından 1936-1937 yıllarında istinsah edilmiştir. Eser, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed Fuzûlî El Yazmaları ...