Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İslam Hukukunda Şüf'a 

      Habibullah, Khudayberen (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2016)
      Satılan bir akarı ortaklık veya bitişik komşuluk sebebiyle, müşteriden cebren alıp mülkiyete geçirmek olan şüf'anın meşruiyeti ile ilgili Kur'ân'da bir hüküm yoktur. Şüfânın meşruiyet delili Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ...