Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Halk Türkülerinde Su Motifi 

      Turan, Özlem (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
      Bu çalışma, Türk halk türkülerinde “su” motifi ile ilgilidir. Su, dört ana unsurdan biri ve en önemlisidir. Bundan dolayı insan hayatının hemen her devresinde çeşitli yönleriyle karşımıza çıkmaktadır. Halk türküleri de ...