Now showing items 1-8 of 8

  • Application of Tradition in Gadamer And The Sameness-Otherness of Islamic Philosophy 

   Varlık, Selami (Bloomsbury Academic, 2020)
   One of the criticisms that is addressed today to the study of Islamic philosophy is that it is seen as part of a past cut off from the contemporary world. According to Nader El-Bizri, this archival approach to the ...
  • Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik 

   Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Hans-Georg Gadamer'de Dil ve Gelenek 

   Kutgi, Hanife (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2016)
   Gadamer göre dil, modern dönemin araçsal yaklaşımının aksine bütün bir varlık aleminin temelini oluşturan bir ortam olarak asli bir konumda bulunur. Bununla birlikte insanın dışına çıkamayacağı bir tarihsellik içerisinde ...
  • Jean-Luc Marıon'da Doygun Fenomen Ve Yüce 

   Fransız çağdaş filozof Jean-Luc Marion, öznenin algı gücünü aşan fenomenlerin imkânını savunur ve bunların varlığını fenomenolojik bir çerçevede temellendirir. Normal fenomenlerde yönelim, görüyü aşarken; bu doygun ...
  • Levinas'ta Fenomenoloji ve Başkalık 

   Turan, Hatice (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015)
   İnsanın dünyada başka insanlarla bir arada olmasının anlamı nedir? Ben, kendine yabancı olan başkasını nasıl kavrar ve onunla nasıl bir ilişkiye girer? Bu ilişkiler ağı sonucunda oluşan toplumsallığının etik ve ...
  • Objective Meaning In The Quran In Its Dealing With Historicity 

   Varlık, Selami (Editions de EHESS: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2015)
   Taking a stand for E. Betti in the debate he had with H.G. Gadamer, Fazlur Rahman defends the possibility of knowing with certainty the objective meaning of the Quran, which differs from the literal sense. For the ...
  • Platon'da Logos-Mitos Diyalektiği 

   Yaşar, Hediye (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
   Platon felsefesinin amacı alêtheia'nın açığa çıkartılarak, psukhe'nin mağaranın karanlığından güneşin aydınlığına çevrilmesidir. Platon mitosu bu süreçte engel teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirmektedir. Logos ise, felsefenin ...
  • Ricoeur'ün Hermenötiğinde Merkezdışı Özne 

   Ricoeur, ele aldığı semboller hermenötiği, yorum felsefesi veya başkalık sorunu gibi farklı konularda kendine has bir özne felsefesi oluşturmuştur. Onun temel özelliği, hem Descartes'tan gelen egemen özne fikrine hem de ...