Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Nagarcuna Düşüncesinin Mantık ve Metafizik Eleştirisi 

      Yılmaz, Ayşe (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2017)
      Eski Hindistan'da mantık ilkeleri, örneğin çelişmezlik ilkesi, konu hâline getirilmese bile bilinmekteydi. Ancak mantığın konu kılınması ve o zamana kadarki bilgilerin derlenip toparlanması işini MS ikinci yüzyılda yaşamış ...