Now showing items 1-1 of 1

    • Behçet Necatigil'in Eserlerinde Korku ve Kaygı 

      Yılmaz, Feyza Nur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
      Cumhuriyet devri şairlerinden olan Behçet Necatigil eserlerinde korku, kaygı, tedirginlik, endişe gibi temalara sık sık yer vermiştir. Korku perspektifiyle onun eserlerini incelemek, eserleri hakkındaki tartışmalara yeni ...