Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • İlahi Dinlerde Mucize ve Gayb Geleneği Yeniden Okumak 

   Zeyveli, Hikmet (KURAMER, 2018)
   İnsan toplulukları kendilerini ifade etmek için her devirde nevi şahsına münhasır bir dil üretmişlerdir. İlâhî hitap da bu gerçeği dikkate alarak onlara kendi ürettikleri dil ile hitap etmiştir. Bu hitap, ontolojik bakımdan ...
  • Medine Sahifesi 

   Zeyveli, Hikmet (KURAMER, 2019)
   Çoğunlukla “Medine Vesikası” olarak bilinen ve özellikle XIX. yüzyılın sonlarına doğru önce Batılı bilim çevrelerinde, sonra da Müslüman araştırmacılar arasında geniş ilgi gören, çok sayıda kitap ve makaleye konu olan ...