Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Beş Hececilerin Şiirinde Ortak Edebî Tür: Şiir-Hikâye 

   Yalçın, Esra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2017)
   Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Enis Behiç, Halit Fahri ve Orhan Seyfi Türk Edebiyatı tarihinde ortak bir şiir hareketi içerisinde değerlendirilmişlerdir. Şiirlerinde kullandıkları hece ölçüsünden hareketle bu şairlere Beş Hececiler ...
  • Dede Korkut Hikâyelerinde Din Algısı 

   Kaygın, Ebru (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2016)
   Oğuzların sosyal, kültürel hayatına ve yaşayış tarzına ışık tutan Dede Korkut hikâyeleri 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir, üzerinde birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar çeşitli alanlarda kaynak olarak kullanılmıştır. ...