Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Beş Hececilerin Şiirinde Ortak Edebî Tür: Şiir-Hikâye 

      Yalçın, Esra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2017)
      Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Enis Behiç, Halit Fahri ve Orhan Seyfi Türk Edebiyatı tarihinde ortak bir şiir hareketi içerisinde değerlendirilmişlerdir. Şiirlerinde kullandıkları hece ölçüsünden hareketle bu şairlere Beş Hececiler ...