Advanced Search

Now showing items 1-16 of 16

  • Tasarruf 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Tasarruf hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tecellî (Diğer Dinlerde) 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Hakk'ın varlığının çeşitli mertebelerde zuhur etmesi, sâlikin keşf yoluyla bu zuhuru idrak etmesi anlamında tasavvuf terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Teklif 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Allah'ın kulunu bir işi yapma veya yapmama hususunda yükümlü tutması anlamında terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Temyiz 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İnsanın söz ve davranışlarının sebep ve sonuçlarını idrak edebilme ve bu idrake uygun biçimde iradesini kullanabilme gücü anlamında fıkıh terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tevhid İlmi 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Allah'ın zâtı ve sıfatları açısından birliği başta olmak üzere inanç esaslarını genellikle Selef akîdesi çerçevesinde ele alan ilim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tevkî 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Altı çeşit yazıdan biri hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tritton, Arthur Stanley 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   İngiliz şarkiyatçısı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Türkiye (Kültür ve Medeniyet / Geleneksel Türk El Sanatları) 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Topraklarının bir kesimi Avrupa'da, bir kesimi Asya'da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Türkiye (Kültür ve Medeniyet / Sanat) 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Topraklarının bir kesimi Avrupa'da, bir kesimi Asya'da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Usûl-i Fıkıh 

   Köksal, Asım Cüneyd; Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Fıkhın kaynaklarını ve bunlardan hüküm çıkarma yöntemlerini inceleyen bilim dalı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Vâcip 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Farz ile eş anlamlı, Hanefîler’e göre delilinin zannî olması sebebiyle ondan bir derece aşağıda olan teklifî hüküm anlamında fıkıh usulü terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Vesâyet 

   Bardakoğlu, Ali (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Edâ ehliyeti bulunmayan veya eksik olanları himaye ve mallarını idareye ilişkin yetki ve sorumluluk anlamında fıkıh terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yahyâ en-Nahvî 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Ya'kubî dil bilgini, Aristo şârihi ve teolog hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yazgan, Mehmed Hulûsi 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Nesta'lik hattının son güçlü hattatı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yâkût el-Müsta'sımî 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Aklâm-ı sittenin klasik ölçülerini belirleyerek hat sanatında çok önemli yenilikler gerçekleştiren hattat hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Zâhir 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Zâhir hakkında çalışma yapılmıştır.