Now showing items 1-1 of 1

    • İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz? 

      Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2019)
      KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut, teorik veya spekülatif ...