Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul Hanları: 18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Başı 

      Yaşar, Ahmet (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2013)
      18. yüzyıl sonunda İstanbul’u ziyaret eden C. Carbognano, etrafı kemerlerle süslü, kare ya da uzun avlusu olan, revaklı yapıları “han” olarak belirtir ve bu yapıları şöyle tarif eder: “Kemerlerin arkasında, her birinde ...