Recent Submissions

  • İslam ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi 

    Görgün, Tahsin (Endülüs Yayınları, 2020)
    Avrupa merkezciliginin ortaya çikardigi ve bizi ilgilendiren en önemli netice , Müslümanlari ve islam medeniyetini tarih yazarligi marifetiyle yok etmek olmustur. Medeniyet hem her yönüyle hayat , hem de bu hayati kendisine ...
  • Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği 

    Görgün, Tahsin (Tire Kitap Yayınları, 2020)
    Bu çalışma, Türkiye’deki düşünce geleneğinin izleğini sürme ve bu geleneğin temel parametrelerini belirleyerek aralarındaki ilişki ve etkileşimi ortaya çıkarma çabasındadır. Bu parametrelerin iki temel sütunu olan Türk ...