Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Layihanın Tahlili: 20. Yüzyılın Başlarında İstanbul 

      Yalçın Aydeniz, Tuğba (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
      Osmanlı devlet düzeninde görülen bir takım aksaklıkların ortaya konularak, çözüm tekliflerinin kaleme alındığı raporlar, Osmanlı devlet nizamının işleyişi hakkında önemli bilgiler veren kaynaklardır. Nasihat literatürü ...