Advanced Search

Now showing items 1-8 of 8

  • Beklenen Kurtarıcı İnancı 

   Kolektif (KURAMER, 2017)
   İslâm coğrafyasında öteden beri var olan mehdî ve mesîh telakkisinin dayanağının teşkil eden ‘beklenen kurtarıcı inancı’ bugün farklı boyutta birçok sorunla içiçe geçerek İslâm dünyasının gündemini işgal etmektedir. Çok ...
  • İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet 

   Kolektif (KURAMER, 2017)
   Kutsiyet, velâyet, keramet gibi kavramların etrafında oluşan çeşitli inanışlar İslâm toplumlarında her zaman çekici olmuştur. Bu inanışlar bugün de zamanın şartlarına göre az çok değişim geçirerek Müslümanların zihnî ve ...
  • İslam Kaynaklarında Geleneğinde ve Günümüzde Cihad 

   Kolektif (KURAMER, 2017)
   İslamî terminolojide zengin bir anlam yelpazesine sahip olan “cihad” kavramının, son yüzyılda Müslümanların “öteki” gördüğü çevrelere karşı her türlü tepkilerini kuşatacak şekilde bir anlam kaymasına maruz kaldığı, bunun ...
  • İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz? 

   Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2019)
   KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut, teorik veya spekülatif ...
  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası 

   Unknown author (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yayınları ve araştırma verileri açık erişim politikası, üniversite senatosunun 22.06.2020 tarih ve 2020/14-2 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
  • Kur’an’ın Batıni ve İşari Yorumu 

   Kolektif (KURAMER, 2018)
   Bâtın, Bâtınîlik, batîn ilmi, bâtınî te’vil gibi terimler ve tabirler İslam ilim ve kültür tarihinde çok köklü bir geleneğe sahiptir. Özeliikle bâtın kavramı hem Şiî gelenekteki İsmâiliyye fırkasını ve bu fırkayla özdeşleşen ...
  • Makasıdı Tefsir Kur’an-ı Kerim’i Amaç ve Hikmet Eksenli Anlamak 

   Kolektif (KURAMER, 2018)
   Tarihte izlenmiş ve halen de izlenmekte olan yorum türlerinden biridir. Bu anlamda elinizdeki eserin konusunun özel bir önemi var. Çünkü öteden beri Kur’an’ın ve genel olarak dinî hükümlerin temel maksadı, yani nihai anlam ...
  • Zahiri ve Selefi Din Yorumu 

   Kolektif (KURAMER, 2019)
   İslâm düşüncesinde ortaya çıkan İslâm yorum geleneklerini ve bunların tarihsel din söylemlerini doğru anlamak ve anlatmak amacıyla, daha önce Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu ve Modern Dünyada Kur’an’ın Yeri: Makâsıdî ...