Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İlhan Berk’in Poetikasında Anlam ve Anlamsızlık 

      Şimşek, Esra Vidat (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
      İlhan Berk anlam, imge, alışılmamış bağdaştırma ve sözdizimsel yapı bakımından farklı eserler ortaya koyar. Batı şiirinden etkilenen Berk’in şiirleri toplumcu gerçekçi anlayıştan başlayarak gerçeküstücülük, varoluşçuluk, ...