Now showing items 1-20 of 1442

  • Din Dili 

   Kolektif (KURAMER, 310)
   İlk nazil olduğu günden itibaren Kur’ân-ı Kerîm, İslam medeniyetinin kurucu unsuru ve Müslümanların din ve dünya tasavvurunun ana kaynağı olmuş, bütün dinî ilimler Kur’ân-ı Kerîm etrafında ve onun rehberliğinde oluşmuştur. ...
  • Din Dilinde Mucize 

   Kolektif (KURAMER, 371)
   “Kuşkusuz ortada kelimenin doğru anlamıyla bir ‘din’ varsa, bir ‘ilâhi kitap’ ve ‘peygamber’ inancı söz konusu ise bu durumda aleladenin, olağanın ya da doğal olanın ötesine dair bir inanç, bir kabul ve bunun zorunlu sonucu ...
  • Şark Meselesi 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve topraklarının paylaşımı kavgası hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Süleyman Hüsnü Paşa 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Osmanlı kumandanı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şükrî Faysal 

   Durmuş, İsmail; el-Arnaût, Mahmûd (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap dili ve edebiyatı âlimi, araştırmacı ve yazar hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şerh (Kelâm) 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şehâbeddin Mahmûd 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Kâtip, şair ve edip hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Südeyf b. Meymûn 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap şairi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şertûnî, Reşîd b. Abdullah 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap dili ve edebiyatı ile Mârûnî tarihi âlimi, eğitimci hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şehid Ali Paşa Kütüphanesi 

   Erünsal, İsmail E. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   İstanbul'da XVIII. yüzyıl başlarında kurulan kütüphane hakkında araştırma yapılmıştır.
  • 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin üçüncü harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Sümmânî 

   Albayrak, Nurettin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Saz şairi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şem`î, Konyalı 

   Albayrak, Nurettin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Saz şairi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şiir 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Şiir hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şirk 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlığın ulûhiyyetine ortak tanıma anlamında bir terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şer'u Men Kablenâ 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Hz. Muhammed'den önceki peygamberler vasıtasıyla bildirilen dinî hükümler hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şüf'a 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Ön alım hakkı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şiir (Türk Edebiyatı) 

   Okay, M. Orhan; Kahraman, Âlim (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Türk Edebiyatında bulunan şiirler hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tâcîzâde Câfer Çelebi 

   Erünsal, İsmail E. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tabakat 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü hakkında araştırma yapılmıştır.