Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlıda İlm-i Tefsir 

      Boyadık, Mehmet Taha; Abacı, Harun (İSAR, 2020)
      Geleneksel dönemde tefsir ilmi; rivayetler, dil ilimleri ve dinî ilimlerle irtibatlı olarak faaliyet gösteren bir alan olmuştur. Tarihî açıdan tefsir faaliyetleri hadis, siyer ve esbâb-ı nüzûl gibi rivayet ilimleriyle; ...