Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Acem Diyarı'nda Bir Sefirin Takrîri: İran Sefâretnâmesi 

      Camcı, Hicran (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
      Sefâretnâmeler diplomasi tarihi açısından en önemli kaynak olma özelliği taşırlar. Seyahatnâme ve anı özelliklerini taşıyarak aynı zamanda edebî bir kaynak teşkil eden sefâretnâmeler, siyasî bir amaçla oluşturulması ...