Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Halim Efendi’nin Meşk Mecmuası 

   Serin, Muhittin (Kubbealtı Akademisi, 2019)
   Hat sanatının her çeşidinde sanatını büyük bir titizlikle ve ustalıkla icrâ etmiş olan Halim Özyazıcı, son dönem hattatlarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Tashih gerektirmeyecek şekilde kolaylıkla ve süratle yazması ...
  • Hat Sanatı Tarihi, Ekoller ve Takipçileri: Cilt 1 

   Serin, Muhittin (Kubbealtı Akademisi, 2019)
   Türklerde hemen bütün güzel san’atlar, mîmârî, mûsıkî, tezhib ve hat gibi, dünyaya parmak ısırtan ve beşerî olduğu kadar ilâhî de olan bütün bu san’at kolları, tevhid merkezinden hareket etmiş birlikci bir karakter ...
  • Hat Sanatı Tarihi, Ekoller ve Takipçileri: Cilt 2 

   Serin, Muhittin (Kubbealtı Akademisi, 2019)
   Türklerde hemen bütün güzel san’atlar, mîmârî, mûsıkî, tezhib ve hat gibi, dünyaya parmak ısırtan ve beşerî olduğu kadar ilâhî de olan bütün bu san’at kolları, tevhid merkezinden hareket etmiş birlikci bir karakter ...