Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • II. Mahmud'un Kızı Saliha Sultan'ın Sûr-ı Hümâyunu 

      Aydın, Mehtap (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
      Saliha Sultan II. Mahmud’un kızıdır. II. Mahmud 1834 (1250) yılına Tophane Müşiri Halil Rıfat Paşa’yı kızı Saliha Sultan’a namzet olarak seçmişti. Bunun üzerine düğün hazırlıkları yapılmasını emretmişti. Düğün hazırlıkları ...