Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İslam Hukukunda Cins Borcu 

      Boyadık, Şeyma (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015)
      Temelleri Roma hukukuna dayanan tasnife göre borcun üç temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar; alacaklı, borçlu ve edimdir. Borcun konusunu oluşturan edimin ise Roma hukuk sisteminde yapma, yapmama ve verme şeklinde üç türü ...