Now showing items 1-1 of 1

    • Füruzan ve Tomris Uyar'ın Hikâyelerinde Aile Kurumu 

      Kırman, Merve (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
      Bu tezin amacı toplumu etkileyen çeşitli siyasi sosyal olayların toplumun en küçük birimi olan aileyi ne ölçüde etkilediği, değişen aile kurumu koşullarının 1970'lerden itibaren hikâye kitaplarını yayımlayan Füruzan ve ...