Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErcik, Okan
dc.date.accessioned2015-02-04T13:24:31Z
dc.date.available2015-02-04T13:24:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://openaccess.29mayis.edu.tr:8080/xmlui/handle/29mayis/1506
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, XVI. asır şairlerinden olan Zâtî’nin (öl. 1546) 1 – 496 arası gazellerinde “gül”, “bülbül” ve “rakîb” motiflerinin kullanıldığı beyitlerin tespiti ve bu motiflerin kullanılış biçimlerinin incelenmesidir. Divan şiirinin ana hatlarını oluşturan bu üç motif, âşık-maşuk-rakip üçgenini simgelediğinden oldukça önemlidir. Dolayısıyla bunların tespiti, kısmen de olsa Divan şiirinin geneli hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu motifler, Zâtî’nin gazellerinin temelini oluşturduğundan, çalışmamız onun şiirleri hakkında birtakım genellemelere ulaşmamıza da yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.titleZâtî Divanı'nda Gül, Bülbül ve Rakîb (1-496 Arası Gazeller)en_US
dc.typeotherThesisen_US
dc.institutionauthorErcik, Okanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record