Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTakamatsu, Yoichi
dc.date.accessioned2018-03-14T11:58:42Z
dc.date.available2019-03-14T11:58:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/1813
dc.description.abstractJaponya’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında Batılılaşma ve modernleşme hareketleriyle başlayan ilmi tarih araştırmaları, üniversitelerde Batı Tarihi, Doğu Tarihi ve Japon Tarihi olmak üzere üç branşa ayrılmıştır. Çin kaynaklarına dayanan Kuzey ve Orta Asya tarihleriyle ilgili Türkoloji çalışmaları, Doğu tarihi bölümünde “Çin Etrafındaki Milletler” tarihinin bir kısmı olarak yapılmıştır. Öte yandan Osmanlı Tarihi ise “Şark Meselesi” çerçevesinde çağdaş Batı tarihinin bir parçası olarak araştırılmıştır. Bu dönemde Çince klasik literatür ve Çin filolojisi metodolojisini ciddiyetle benimseyen Japon tarihçileri şarkiyat alanında dünya çapında başarılı olmuşlardır. Ancak Batı tarihi sahasında, bazı istisnalar hariç, Japon tarihçilerin başta Almanya’daki bazı araştırmalar olmak üzere Avrupa’daki araştırmaları tanıtmakla beraber kendilerinin pek fazla özgün çalışma yapmadıklarını söylemek gerekir. Bu duruma paralel olarak, Japonya’da 1940’lara kadar Çince ve Eski Türkçe kaynaklardan istifade eden ve günümüze dek değerini kaybetmeyen bazı Türkoloji çalışmaları ortaya konmuşken, birinci el kaynaklardan Osmanlı tarihi araştırmaları çok az sayıda yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi & İSAMen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJaponyaen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.titleJaponya'da Osmanlı Tarihi Araştırmalarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.institutionauthorTakamatsu, Yoichien_US
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.startpageXIIIen_US
dc.identifier.endpageXVIIIen_US
dc.relation.ispartofOsmanlı Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record