Show simple item record

dc.contributor.advisorÖkten, Ertuğrul İsmail
dc.contributor.authorDuran, Abubekir
dc.date.accessioned2020-08-13T08:16:44Z
dc.date.available2020-08-13T08:16:44Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2456
dc.description.abstractBu çalışma vakanüvis Mütercim Ahmed Âsım Efendi'nin (ö. 1819) hayatını ve Târîh-i Âsım eserinde Fransa'ya olan bakışını ele almayı amaçlamıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Âsım Efendi'nin hayatı ve tarih düşüncesi incelenmiştir. Bu bölümde, Âsım Efendi'nin doğup büyüdüğü yerler incelenmiş olmakla beraber, yetişmiş olduğu çevrenin, kişiliğine olan etkisine de değinilmiştir. İkinci bölümde Âsım Efendi'nin Fransa'ya olan bakışı Târîh-i Âsım esas alınarak incelenmiş ve Âsım Efendi'nin tarih düşüncesi temel alınarak onun Osmanlı-Fransa ilişkilerine tarihi hadiseler ışığında nasıl baktığı değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Mütercim Ahmed Âsım Efendi, Fransa, Napoleon, Abdurrahim Muhib Efendi, Fransız İhtilali, Mısır'ın İşgali.en_US
dc.description.abstractThis work aims to deal with the life of Mütercim Ahmed Âsım Efendi and his perspective to France issue in the Târîh-i Âsım. The work consists of two main chapters. In first chapter, life of Âsım Efendi and his idea of history will be studied. In second chapter, Âsım Efendi's perspective to France state will be studied on the ground on Târîh-i Âsım. In first chapter, his life will be studied, the places where Âsım Efendi was born and grown will be examine, as well as the effects of the places, where he grown, to his character will be mentioned. In the second chapter, how he looks the relations of Ottoman-France in the lights of historical events will be studied on the ground of Âsım Efendi's idea of history. Key words: Ahmed Âsım Efendi, France, Napoleon, Abdurrahim Muhib Efendi, The French Revolution, The Occupation of Egypt.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMütercimen_US
dc.subjectAsımen_US
dc.subjectBiyografien_US
dc.titleMütercim Âsım Efendi Hayatı (1755 - 1819) Ve Târîh-i Âsım'da Fransa Meselesien_US
dc.title.alternativeMütercim Âsım Efendi His Life (1755 - 1819) And The French Problem In His Târîh-i̇ Âsımen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Programıen_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record