Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtik, Arzu
dc.contributor.authorKaygın, Ebru
dc.date.accessioned2020-08-13T10:31:23Z
dc.date.available2020-08-13T10:31:23Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2463
dc.description.abstractOğuzların sosyal, kültürel hayatına ve yaşayış tarzına ışık tutan Dede Korkut hikâyeleri 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir, üzerinde birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar çeşitli alanlarda kaynak olarak kullanılmıştır. Dede Korkut hikâyelerindeki din algısının esasını İslami unsurlar oluşturmuştur. Ancak, az da olsa, Şamanizm unsurlarına da rastlanmıştır. Gerek İslami unsurlar gerekse Şamanizm unsurları birer birer ele alınıp Dede Korkut hikâyelerindeki yerlerine işaret edilmiş; bilhassa İslami unsurların dini literatürdeki yerleri tespit ettiğimiz ayetler ve hadisler ışığında belirtilmiştir. Anahtar Sözcükler: Dede Korkut, İslam, Şamanizmen_US
dc.description.abstractSheding light on the social, cultural lives and life style of Oghuzs; Dede Korkut stories was recorded in written from in the 16th century. There have been many studies on it; and those studies have been a resource for various areas. In this study, by examining the factors of Islam and Shamanism one by one; we have also tried to explain the perception of religion in Dede Korkut stories. In terms of perception of religion, the tales of Dede Korkut mainly include Islamic factors while one can partly find the factors of Shamanism. It has been pointing to the place in the Dede Korkut stories. We have identified İslamic factors in the light of verses and hadiths are reported. Keywords: Dede Korkut, Islam, Shamanism.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectHikayeen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectŞamanizmen_US
dc.subjectDedeen_US
dc.subjectKorkuten_US
dc.titleDede Korkut Hikâyelerinde Din Algısıen_US
dc.title.alternativeThe Perception Of Religion In The Book Of Dede Korkuten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.institutionauthorKaygın, Ebruen_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record