Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkgül, Alphan Yusuf
dc.contributor.authorToprak, Merve
dc.date.accessioned2020-08-13T10:56:17Z
dc.date.available2020-08-13T10:56:17Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2466
dc.description.abstractPeyami Safa'nın romanlarında ruhsal ve bedensel hastalıklar arasındaki ilişki sıklıkla işlenir. Bu romanlarda bedensel rahatsızlıklar, ruhsal; ruhsal rahatsızlıklar ise bedensel kaynaklı olabilir. Böylelikle Safa, psikoloji ve tıp bilgisini birleştirerek özgün karakterler ortaya koymayı başarır. Romancı, Bir Akşamdı, Şimşek, Yalnızız, Sözde Kızlar ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu başlıklı eserlerinde, ruhsal gerilim ile fiziksel rahatsızlık arasındaki etkileşime yoğun bir şekilde yer vermiştir. Bu nedenle tezde bu romanlara odaklanılmış ve her bir romanın psikolojik örgüsü ile fiziksel rahatsızlıklar arasındaki bağıntılar somut bir şekilde ortaya konmuştur. Bu bağıntılar ortaya konurken psikanalitik kuram esas alınmış, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar arasındaki ilişki bu disiplin çerçevesinde ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThe relationship between the physical and mental illnesses is usually mentioned in the novels of Peyami Safa. In his works, the physical illnesses could be of psychological or the psychological be of physical origin. This way Safa achieves to present unique characters by combining the sciences of psychology and medicine. Among his novels, the interaction between the psychological stresses and physical illnesses are frequently issued in romancı, Bir Akşamdı, Şimşek, Yalnızız, Sözde Kızlar and Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Therefore, these novels are the focus of this thesis in which they are analyzed by exploring the relationship between the psychological plot and physical illnesses in each story line by using the psychoanalytic theory as a framework. As a result, substantial relationship is found and presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBedenen_US
dc.subjectHastalıken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.titlePeyami Safa'nın Romanlarında Ruhsal Ve Bedensel Hastalıklaren_US
dc.title.alternativeThe Physical And Mental Illnesses In The Novels Of Peyami Safaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.institutionauthorToprak, Merveen_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record