Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgin, Orhan
dc.contributor.authorÇakmakçı, Hümeyra
dc.date.accessioned2020-08-13T12:04:01Z
dc.date.available2020-08-13T12:04:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2474
dc.description.abstractBu çalışmada Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu 68 numarada kayıtlı şiir mecmuasının 1b-47b sayfaları incelenmiştir. Mecmuanın sonunda yer alan "Tarihü'l-Kitâb" başlığı altındaki kayda göre mecmuanın müstensihi Dağıstanlı Seyyid Mehmed Said oğlu Seyyid Mehmed'dir. Mecmua Cemʿüˈn-nezâir adıyla 7 Ramazan 1151/1738 yılında yazılmıştır. Bu mecmuanın çalıştığımız kısmında, çoğunluğu XVI. yüzyılda yaşamış 55 şaire ait 209 şiir bulunmaktadır. Bu çalışma, 1b-47b sayfalarının transkripsiyonlu metni, dil içi çevirileri, fiziksel incelemelerinden oluşmaktadır. Mecmuanın ilgili kısmının transkripsiyonu ve dil içi çevirisi yapıldıktan sonra, ortaya çıkan metin içerik açısından da incelenmiştir. Çalışmanın sonuna çalışmamızda geçen kelimelerden oluşan seçme bir sözlük eklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mecmua, şiir, divan, şairen_US
dc.description.abstractIn this study, the folios between 1 and 47 of a poetry miscellany, which is registered with no. 68 in Ali Nihad Tarlan Collection, Suleymaniye Library of Manuscripts, has been examined. According to the note found in the last pages of the miscellany, its scribe is Seyyid Mehmed, son of Seyyid Mehmed Said from Daghestan. The miscellany was scribed with the title of Cemʿ al-Nezair in 7 Ramadan 1151 / 1738. In the part of the miscellany that I have examined, there are 209 poems pertaining to 55 different poets, most of who lived in the sixteenth century. This study covers the transciption of the miscellany, intralingual translations of the poems in it and physical descriptions of the folios between 1 and 47 from the miscellany. Having transcribed the transcription and intralingual translation, the text of the miscellany has been examined in terms of content. In the end of the study, a glossary consisting of unknown words in our study has been added. Key Words: Miscellany, poetry, divan, poeten_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectTürkçeen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectMecmuaen_US
dc.subjectDivanen_US
dc.titleSüleymaniye Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu 68 Numarada Kayıtlı Cemʿüˈn-nezâir İsimli Şiir Mecmuası (1b-47b) (İnceleme, Transkripsiyon, Dil İçi Çeviri, Sözlük)en_US
dc.title.alternativeA Poetry Miscellany "Cem' al-Nazair" Registered With No.68 in Ali Nihad Tarlan Collection of Suleymaniye Library (1r-47r) (Textual Analysis, Transcription, Intralingual Translation, Glossary)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.institutionauthorÇakmakçı, Hümeyraen_US
dc.identifier.endpage425en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record