Show simple item record

dc.contributor.advisorÇaykent, Özlem
dc.contributor.authorÇakmak, Hasan Ali
dc.date.accessioned2020-08-20T08:11:31Z
dc.date.available2020-08-20T08:11:31Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2535
dc.description.abstract1860 yılında Islahat-ı Mâliyye Komisyonu'nun değişikliğe uğramasıyla kurulan Meclis-i Âlî-i Hazâin'in idari yapısı ve istişari faaliyetleri, ihmal edilen bir araştırma zemini olmuştur. Meclisin yapısı, müzakereleri ve icraatları hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu tez, bu yüzden Avrupa'daki örnekleri temel alınarak modern bir devlet maliyesi oluşturma teşebbüslerinden biri olan Meclis-i Hazâin'in tarihsel olarak kuruluşunu bina etmekte ve tartışmaktadır. Tez, meclisin kuruluş tartışmaları ve lağvedilişi esnasındaki gelişmeleri takip etmektedir. Meclisin uğraştığı temel meseleler ise Osmanlı İmparatorluğu'ndaki vergi politikaları ve borçlanmalara ilişkin düzenlemelerdir. Bunun sonucu olarak bu araştırma mecliste yapılan tartışmalar esnasında meclisin kendi ürettiği kaynaklara, gazetelere ve yabancı mali raporlara dayanmaktadır. Bu kaynaklar dikkate alınarak bu tez 1860-1866 yılları arasında Meclis-i Âlî-i Hazâin'in imparatorluktaki vergi sisteminin çeşitlenmesinde istişâri ve etkin rolünü göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe administrative and consultative aspect of High Council of Tresuries which was established through the conversion of the Commission of Financial Reforms in 1860 is a poorly researched ground. Little was known about the structure, deliberations and executions of the council. Thus, this thesis constructs and argues the historical formation of the High Council of Tresuries which was one of the attempts to build modern state finance resting on the examples from Europe. It traces the developments from the formative discussions to its abolishment during 1856 to 1866. The main issues of the council were taxation policies and debt regulations of the Ottoman Empire. As a result this research rests on the sources that the council produced during the discussions and the meetings as well as newspapers, and foreign financial reports. By taking these sources into account, this thesis shows the consultative and effective role of the High Council of Tresuries in terms of diversification of taxation system in the empire between the years of 1860-1866.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeclis-ien_US
dc.subjectTanzimaten_US
dc.subjectMaliyeen_US
dc.titleMeclis-i Âlî-i Hazâin'in Teşkilat Yapısı ve Faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeBureaucratic structure and deliberations of High Council of Tresuriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Programıen_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record