Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYiğit, Talip
dc.contributor.authorOktay, Bayram Özcan
dc.contributor.authorÖzdemir, Cansu Nur
dc.contributor.authorMoustafa Paşa, Semra
dc.date.accessioned2020-09-07T10:52:03Z
dc.date.available2020-09-07T10:52:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2459-1149
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2701
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı günümüzde yükseliş trendinde olan, aşı karşıtlığının fikri gelişim sürecinin detaylarıyla ortaya koyarak aşıyı reddeden ebeveynlerin profillerini belirleyebilmektir. Çalışmada nicel araştırma deseninden betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın hedef kitlesini aşı tereddüdü yaşayan ve aşıyı reddetmiş olan Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 74 kadın ve 9 erkek olmak üzere 83 ebeveyn oluşturmaktadır. Veriler kartopu örneklem metodu ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak nicel görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, uygun görülen ve gerekli olan yerlerde nitel anlatımlarla desteklenerek sunulmuştur. Görüşmelerin tamamlanması, bulguların saptanması ve analiz sonucunda aşı karşıtlığı fikrini edinen profilin sosyokültürel ve sosyoekonomik gelir düzeylerinin yüksek olduğu, az çocuklu ebeveynlerden oluştuğu, araştırmacı ve sorgulayıcı kişilik özelliklerine sahip oldukları ve aşı karşıtlığı fikrini modern tıp uygulamalarına karşı muhalif bir tavır ve bireysel bir tavır sonucunda ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Araştırma ile bilimsel olarak sistematik bir şekilde ortaya konulan verilerin bundan sonra yapılacak olan aşı karşıtlığı ile ilgili araştırmalara zemin hazırlaması, önleyici ve koruyucu temellere sahip halk sağlığı ve tıbbi sosyal hizmet uygulamaları çerçevesinde oluşturulması muhtemel mikro, mezzo ve makro düzeyde koruyucu, önleyici ve iyileştirici uygulamalara referans olması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractYayınına bazı nedenler gereğince ambargo uygulanmaktadır. Ambargo süresi dolduğunda erişime açılacaktır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJournal Of Social And Humanities Sciences Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAşıen_US
dc.subjectTereddüten_US
dc.subjectHalken_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.titleAşı Karşıtlığı ve Fikri Gelişimien_US
dc.title.alternativeAnti-Vaccination And It's Intellectual Appearanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4195-9149en_US
dc.authorid0000-0003-1619-3305en_US
dc.authorid0000-0003-0569-7583en_US
dc.authorid0000-0002-2967-5103en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue53en_US
dc.identifier.startpage1244en_US
dc.identifier.endpage1261en_US
dc.relation.ispartofJournal Of Social And Humanities Sciences Researchen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record