Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYiğit, Talip
dc.date.accessioned2020-09-07T11:31:30Z
dc.date.available2020-09-07T11:31:30Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn2148-2489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2702
dc.description.abstractBu çalışma zina olgusu ve boşanma ilişkisini hukuksal bağlamda ele alarak Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkelerin uygulamaları ile Türkiye’deki mevcut ve daha önceki hukuki uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde medeni kanun, aile kanunu ve ceza kanunlarını revize etmiş üye ya da aday ülkelerin araştırma konusuna ilişkin mevcut yasa uygulamalarıincelenmiştir. Bu incelemeler özellikle 1970’li yıllardan sonra toplumların siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuksal dönüşümlerinde etkililiği artarak devam eden kadın hareketleri göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Bu nedenle çalışmada feminist sosyal hizmet yaklaşımın temel paradigmalarından yararlanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye’de mevcut yasalarda ‘‘zina’’ fiilinin Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç olarak nitelendirilmediği ancak Türk Medeni Kanununda (TMK) özel boşanma sebepleri arasında bir boşanma gerekçesi olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Çalışma kapsamında incelenebilen 21 AB üyesi (ya da aday) ülkenin ceza kanunlarıda zina’nın suç olarak tanımlanmadığı görülmüştür. Bu ülkelerin medeni kanunlarında yapılan incelemelerde zina olgusunun pek çok ülke bakımından hukuken düzenlenmiş bir boşanma sebebi ya da tek başına bir boşanma sebebi olarak görülmediği sonucuna da ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractTelif hakları gereğince yayın erişime kapalıdır. Yayın yayıncı tarafından erişime açık ise bağlantılar kısmından ulaşılabilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherThe Journal of Academic Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleBoşanma ve Zina İlişkisi: Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkelerin Yasa Uygulama Örneklerien_US
dc.title.alternativeThe Relation Between Divorce And Adultery In legal Context: Examples Of Legal Practices Of Turkey And European Union Member Statesen_US
dc.typearticleen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4195-9149en_US
dc.institutionauthorYiğit, Talipen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.identifier.endpage222en_US
dc.relation.ispartofThe Journal of Academic Social Sciencesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record