Recent Submissions

 • Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat 

  Emecen, Feridun M. (Kapı Yayınları, 2020)
  Hilafet, Osmanlı siyasi yaşamında nasıl bir rol oynuyordu? Siyasetin aktörleri, hilafetin çerçevesinde nasıl yol alıyordu? Saltanatın hilafetle birlikte anılmaya başlanması, ne türden kazanımlar sağladı? “Osmanlı Klasik ...
 • Osmanlıda Ulaşımın Modernleşmesi 

  Akyıldız, Ali (Timaş Yayınları, 2019)
  19. yüzyıla kadar fazla bir değişime uğramadan gelen ulaşım sistemlerindeki esas dönüşüm Sanayi Devrimi’nin ardından ortaya çıkar. Bir yandan okyanuslara dayanıklı ve süratli buharlı gemiler sayesinde uzak ve ulaşılmaz ...
 • Mütareke ve İşgalden Milli Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa (1918-1920) 

  Türkmen, Zekeriya (Yeditepe Yayınevi, 2020)
  Yakınçağ Türk askerî ve siyasî tarihi ağırlıklı olmak üzere, özellikle de Atatürk ve dönemine dair yaptığı belgesel araştırmaları ile tanınan Dr. Zekeriya TÜRKMEN, “Mütareke ve İşgalden Millî Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa, ...
 • Karadeniz Kıyı Kentleri Tarihi 

  Emecen, Feridun M. (Turkuvaz Kitap, 2020)
  Klasik dönem Osmanlı tarihi başta olmak üzere birçok önemli araştırma ve çalışmaya imza atan Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in Karadeniz kıyılarını konu edinen yazıları, büyük bir titizlikle hazırlanan bu eserinde bir araya ...
 • İntibah İbret İntikam Balkan Savaşı'nda Osmanlı Propaganda Kitapları 

  Yolcu, Cengiz (Tarih Vakfı, 2020)
  Cengiz Yolcu’nun çalışması İntibah İbret İntikam: Balkan Savaşı'nda Osmanlı Propaganda Kitapları, Balkan Savaşlarıyla iç/dış kamuoyuna yönelik gerçekleştirilen savaş propagandasını, Yunan ve Bulgar propaganda faaliyetleriyle ...