Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenel, Kübra
dc.contributor.authorArı, Fahrettin
dc.date.accessioned2022-01-18T12:24:50Z
dc.date.available2022-01-18T12:24:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/3305
dc.description.abstractVaz‘ literatüründe tartışılan en önemli problemlerden biri, şüphesiz müphem lafızların vaz‘ı sorunudur. Bu tezde, vaz‘ literatürünün teşekkülünde önemli bir noktada bulunan müphem lafızların vaz‘ı meselesi, dil ve gerçeklik ilişkilerine bakan cihetiyle ele alınmaktadır. Müphem lafızlara dair problemin vazedildiği birinci bölümde, mütekaddim dilcilerin konuya dair yaklaşımları tasvir edilmekte, ardından Îcî’nin önceki alimlerden farklı olarak ne yaptığı ortaya konmaktadır. Tezin ana kısmını oluşturan ikinci bölümde ise müphem lafızların vaz‘ı meselesi etrafında şekillenen tartışmaların, bilgi ve varlık teorilerine bakan veçheleri gösterilmektedir. Çalışmada, dil üzerine yürütülecek vaz‘ temelli bir araştırmanın bilgi, zihin ve gerçeklik problemlerine geçiş yapmadan sürdürülemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMüphem Lafızların Vaz'ı Bağlamında Dil ve Gerçeklik İlişkilerien_US
dc.typeotherThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.institutionauthorArı, Fahrettinen_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record