Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Alain Badiou'da Sinema ve Felsefe 

   Ay, Mesude (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Alain Badiou’nun varlık anlayışı Cantor’un küme kuramından etkilenerek varlığın sonsuz çokluğa dayandığını iddia eder. Bu çokluk adlandırılmamış boşluğun hadise olma imkanında gizlidir. Bu çalışmamızda Badiou’nun hakikat ...
  • Application of Tradition in Gadamer And The Sameness-Otherness of Islamic Philosophy 

   Varlık, Selami (Bloomsbury Academic, 2020)
   One of the criticisms that is addressed today to the study of Islamic philosophy is that it is seen as part of a past cut off from the contemporary world. According to Nader El-Bizri, this archival approach to the ...
  • Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik 

   Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Gadamer’in Hermeneutiğinde Sola Scriptura ve Gelenek 

   Varlık, Selami (İSAR, 2019)
   Bir eseri tarihte yol açtığı anlama gelenekleri bağlamında değerlendirme gerekliliğini savunan Gadamer, bir açıdan metin merkezli yaklaşımlara zıt birtavır sergilemiştir. Ona göre geçmişten bugüne uzanan zaman mesafesinin ...
  • Hans-Georg Gadamer'de Dil ve Gelenek 

   Kutgi, Hanife (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2016)
   Gadamer göre dil, modern dönemin araçsal yaklaşımının aksine bütün bir varlık aleminin temelini oluşturan bir ortam olarak asli bir konumda bulunur. Bununla birlikte insanın dışına çıkamayacağı bir tarihsellik içerisinde ...
  • Jean-Luc Marıon'da Doygun Fenomen Ve Yüce 

   Fransız çağdaş filozof Jean-Luc Marion, öznenin algı gücünü aşan fenomenlerin imkânını savunur ve bunların varlığını fenomenolojik bir çerçevede temellendirir. Normal fenomenlerde yönelim, görüyü aşarken; bu doygun ...
  • Kant'ın Ahlakında Saygı Duygusu 

   Turan, Zeynep (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Bu tezin amacı Kant’ın ahlak kuramında saygı kavramının önemini ele almaktır. Bu tez iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm ikiye ayrılır; ilk olarak Kant’ın ahlak anlayışı ele alınmıştır. Burada öncelikle ahlak kavramına ...
  • Levinas'ta Fenomenoloji ve Başkalık 

   Turan, Hatice (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015)
   İnsanın dünyada başka insanlarla bir arada olmasının anlamı nedir? Ben, kendine yabancı olan başkasını nasıl kavrar ve onunla nasıl bir ilişkiye girer? Bu ilişkiler ağı sonucunda oluşan toplumsallığının etik ve ...
  • Objective Meaning In The Quran In Its Dealing With Historicity 

   Varlık, Selami (Editions de EHESS: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2015)
   Taking a stand for E. Betti in the debate he had with H.G. Gadamer, Fazlur Rahman defends the possibility of knowing with certainty the objective meaning of the Quran, which differs from the literal sense. For the ...
  • Paul Ricoeur'de Temellük ve Tahayyül 

   Varlık, Selami (Alfa, 2021)
   Geçmiş bir döneme ait olan ve bugünün dünyasından kopuk gözüken bir felsefe metni meşru bir şekilde nasıl sahiplenilir? Bir metnin “nesnel” olarak yorumlanması mümkün müdür? Yoksa okur her zaman, üstelik de etkin bir ...
  • Platon ve Problematoloji: Doğru Cevabın Sorusunu Bulmak 

   Varlık, Selami (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2022)
   Contemporary philosopher Michel Meyer, who developed the theory of problematology, argues that a proposition should always be understood through both the questions behind and in front of it. The upstream question is the ...
  • Platon'da Logos-Mitos Diyalektiği 

   Yaşar, Hediye (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
   Platon felsefesinin amacı alêtheia'nın açığa çıkartılarak, psukhe'nin mağaranın karanlığından güneşin aydınlığına çevrilmesidir. Platon mitosu bu süreçte engel teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirmektedir. Logos ise, felsefenin ...
  • Ricoeur'ün Hermenötiğinde Merkezdışı Özne 

   Ricoeur, ele aldığı semboller hermenötiği, yorum felsefesi veya başkalık sorunu gibi farklı konularda kendine has bir özne felsefesi oluşturmuştur. Onun temel özelliği, hem Descartes'tan gelen egemen özne fikrine hem de ...