Advanced Search

Show simple item record

Fatih Dönemi İstanbul’unda Bazı Felsefi Tartışmalar ve Siyaset Teorisi

dc.contributor.authorGörgün, Tahsin
dc.date.accessioned2014-06-09T06:56:33Z
dc.date.available2014-06-09T06:56:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/128
dc.description.abstractFatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra idari alanda yaptığı bir çok önemli düzenleme yanında çok sayıda medrese kurması, çok sayıda âlimi İstanbul’a davet etmesi, bir çok konuda âlimlere sorular yönelterek onları meseleleri müzakereye davet etmesi sadece kendisinin ilmi, fikri ve felsefi ilgisi ve tecessüsü ile açıklanamayacak, daha derin bir boyut taşıyor gibi gözükmektedir. Bu boyut, fikri olarak iyi yetişmiş bir padişahın, fetihten sonra bir dünya devleti, bir imparatorluk inşa ederken, bunun sadece askeri ve idari tedbirlerle başarılamayacak kadar esaslı bir mesele olduğunun farkında olması ile alakalı gibi gözükmektedir.en_US
dc.description.abstractFatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra idari alanda yaptığı bir çok önemli düzenleme yanında çok sayıda medrese kurması, çok sayıda âlimi İstanbul’a davet etmesi, bir çok konuda âlimlere sorular yönelterek onları meseleleri müzakereye davet etmesi sadece kendisinin ilmi, fikri ve felsefi ilgisi ve tecessüsü ile açıklanamayacak, daha derin bir boyut taşıyor gibi gözükmektedir. Bu boyut, fikri olarak iyi yetişmiş bir padişahın, fetihten sonra bir dünya devleti, bir imparatorluk inşa ederken, bunun sadece askeri ve idari tedbirlerle başarılamayacak kadar esaslı bir mesele olduğunun farkında olması ile alakalı gibi gözükmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.en_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectFatih Sultan Mehmeten_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectFatih Sultan Mehmeten_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.titleFatih Dönemi İstanbul’unda Bazı Felsefi Tartışmalar ve Siyaset Teorisien_US
dc.titleFatih Dönemi İstanbul’unda Bazı Felsefi Tartışmalar ve Siyaset Teorisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record