Advanced Search

Now showing items 1-20 of 66

  • Şark Meselesi 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve topraklarının paylaşımı kavgası hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Süleyman Hüsnü Paşa 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Osmanlı kumandanı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tepedelenli Ali Paşa 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Yanya valisi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tehcîr 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Bilhassa Ermeniler'in 1915'teki sevk ve iskanını ifade eden terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Uç Beyi 

   Emecen, Feridun M. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Türk devletlerinde sınır boylarındaki askeri grupların kumandanı, sancak beyi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Vak`a-i Hayriyye 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Yeniçeri Ocağı'nın ilgasını ifade eden tabir hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Umur Bey 

   Emecen, Feridun M. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Aydınoğulları Beyi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Türk (Kültür ve Medeniyet / İslami Dönemde Türk Kültür ve Medeniyeti) 

   Şeşen, Ramazan (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Türk kültür ve medeniyet ve islami dönemde türk kültür ve medeniyetleri hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Varna Muharebesi 

   Emecen, Feridun M. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Osmanlılar'la Macarlar'ın önderliğindeki Haçlı ordusu arasında 848 (1444) yılında yapılan meydan muharebesi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tirsiniklioğlu İsmâil Ağa 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Rusçuk âyanı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Timurtaş Paşa 

   Emecen, Feridun M. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Osmanlı beylerbeyi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Topal Osman Paşa 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Bosna-Hersek valisi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Turahan Bey 

   Emecen, Feridun M. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Osmanlı akıncı beyi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Trabzon 

   Emecen, Feridun M.; Lowry, Heath W. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Karadeniz bölgesinin doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şirket-i Hayriyye Üzerine Bazı Değerlendirmeler 

   Akyıldız, Ali (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2013)
   Bu makalede, İstanbul’un deniz ulaşımı ve Boğaziçi’nin iskân tarihinde çok önemli bir yeri olan Şirket-i Hayriyye’nin kuruluşu ve tarihî gelişimi değil, ilk dönemleriyle ilgili bugüne kadar üzerinde pek durulmayan iki ...
  • Hukuki Bir Tartışmanın Tarihi Zemini: İstanbul Nasıl Alındı? 

   Emecen, Feridun M. (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2013)
   İstanbul’un fethi konusu, özellikle döneminde yazılmış Osmanlı kaynaklarının ayrıntıya girmeyen bilgileri sebebiyle karanlıkta kalmış birçok soruyu bünyesinde barındırır. Bu durum zaman zaman basın-yayın organlarıyla ...
  • Ziştovi Antlaşması 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   1787'de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda 4 Ağustos 1791'de Avusturya ile yapılan barış antlaşması üzerine araştırma yapılmıştır.
  • Yeni Osmanlılar Cemiyeti 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yûnus Paşa 

   Emecen, Feridun M. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Osmanlı vezîriâzamı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yeniçeri 

   Beydilli, Kemal (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Osmanlı askeri teşkilatında özel konumlu, maaşlı dâimi yaya ordusu hakkında araştırma yapılmıştır.