Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul’da İlim ve Kültür Hayatı (15 - 16. Asırlar) 

      İpşirli, Mehmet (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2013)
      Fatih Sultan Mehmed’in 1453’de İstanbul’u fethedince “cihad-ı asgar”ı tamamladık, şimdi sıra “cihad-ı ekber”de, yani şehrin imarı iskanı, ilim ve sanat merkezi haline getirilmesinde diyerek Hz. Peygamber’in bir muharebe ...