Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Şeyma Nur
dc.date.accessioned2021-07-12T11:45:58Z
dc.date.available2021-07-12T11:45:58Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/3071
dc.description.abstractHikayeleriyle olduğu kadar çeĢitli dergi ve gazetelerde yayımlanan dil konulu makaleleriyle de ünlü olan Ömer Seyfettin Türk edebiyatında ilk kez sistematik bir Ģekilde ortaya konulan ve geniĢ kitleleri etkisi altına alan Türkçe‟nin sadeleĢtirilmesi ve edebiyatın millileĢtirilmesi akımının öncülerindendir. Bu akımın öngördüğü temel fikirleri makalelerinde Ģiddetle savunan Ömer Seyfettin, edebi eserlerinin büyük çoğunluğunu oluĢturan hikayelerinde de bu prensipleri uygulamaya çalıĢmıĢtır. Bu prensipler baĢlıca: KonuĢulan dille yazı dilinin birleĢtirilmesi, Arapça-Farsça kurallarla yapılan çoğullamaların ve tamlamaların kullanımına son verilmesi, dile yerleĢmiĢ olan terkipler haricindeki yabancı öğelerin dilden atılması ve yerine milli öğelerin getirilmesidir. Bu çalıĢmada Hülya ArgunĢah‟ın hazırladığı Ömer Seyfettin külliyatının birinci cildindeki yabancı kökenli kelimeleri analiz ederek dilde sadeleĢme akımının prensiplerine ne derecede uyulduğunu tespit etmek amaçlanmıĢtır.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÖmer Seyfettin'in Hikayelerindeki Yabancı Kökenli Kelimelerin İncelenmesi (Hülya Argunşah Tarafından Hazırlanan 4 Ciltlik Külliyatın 1.Cildi Esasında)en_US
dc.typeotherThesisen_US
dc.contributor.department29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record