Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Zihaf ve İllet 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Aruz vezinlerinin aslî tef‘ilelerinde meydana gelip fer‘î tef‘ileleri ve fer‘î vezinleri oluşturan değişiklikler hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Zeyil 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Bir kitabı içerik veya kronoloji açısından tamamlamak, eksiklerini gidermek ve ilâveler yapmak amacıyla yazılan eser türü hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Zehrü'l-Âdâb 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Ebû İshak el-Husrî’nin (ö. 413/1022) Arap edebiyatı antolojisi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Zebîdî, Muhammed Murtazâ 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Lugat, hadis, tasavvuf, tefsir, fıkıh, tarih ve biyografi âlimi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Zây 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Arap alfabesinin on birinci harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Zâl 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Arap alfabesinin dokuzuncu harfi hakkında çalışma yapılmıştır.
 • Za'f-ı Te'lîf 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Belâgatta sözün fesahatini bozan söz dizimi kuralsızlığına verilen ad hakkında araştırma yapılmıştır.
 • 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Arap alfabesinin on yedinci harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Yetîmetü'd-Dehr 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Ebû Mansûr es-Seâlibî'nin (ö. 429/1038) şair ve ediplere dair eser hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Yemenî 

  Durmuş, İsmail; Zevalsiz, Halit (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Arap dili ve edebiyat âlimi, tarihçi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Arap alfabesinin yirmi dokuzuncu harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Vezin 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Vezin hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Veşşâ 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
  Arap dili, Arap edebiyatı ve ahbâr âlimi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Vâv 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  Arap alfabesinin yirmi yedinci harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Vasıl 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  Arap belâgatında cümlelerin "ve" bağlacı ile birbirine bağlanması anlamında meâni terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Vâfir 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  Aruz sisteminde bir bahir hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Üslûp 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  Duygu ve düşüncelerin anlatılması sırasında dil malzemesinin kullanılmasındaki özgünlük anlamında edebiyat terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Üslûb-ı Hakîm 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  Muhataba beklemediği bir karşılıkla mukabelede bulunma anlamında edebiyat terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Uzrî Aşk 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  Benî Uzre kabilesine mahsus iffetli aşkı anlatan bir tabir hakkında araştırma yapılmıştır.
 • Uyûnü'l-Ahbâr 

  Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
  İbn Kuteybe'nin (ö. 276/889) edep ve muhâdarât ile değişik konulara dair eseri hakkında araştırma yapılmıştır.

View more