Advanced Search

Now showing items 1-20 of 47

  • Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa 

   Esgün, Çağlar (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Mısır'ın 1798 yılında işgal sırasında Osmanlı Devleti'nin ordu birlikleri arasında bulunan Mehmed Ali Paşa buradaki otorite boşluğundan yararlanarak 1805 yılında Mısır'a vâlî olmayı başarmıştır. Mısır'da ıslahatlara ...
  • Mehmet Ali Paşa İsyanı ve Kütahya Görüşmeleri 

   Alpergün, Bahattin (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Fransa'nın emperyalist politikaları sonucu 1789 tarihinde başlattığı Mısır seferi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu, Fransa'yı bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Balkanlardan topladığı askerleri Mısır'a getirmektedir. Bu ...
  • Kuruluş Dönemi Osmanlı Seferlerinin Gaza ve Ganimet Bağlamında İncelenmesi 

   İnci, Şinasi (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi ve daha sonraki gelişiminde İslam’ın gaza felsefesine büyük bir ağırlık verildiği ve bu devletin kısa sürede büyüyerek büyük bir imparatorluk haline gelmesi bu kavram ile izah edilmeye ...
  • Balkanlar'da Stalinist Dönem 

   Samangül, Nusret (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Bu çalışmada 1939-1945 yılları arasında meydana gelen II. Dünya Savaşının ve ardından Soğuk Savaş olarak nitelendiren dönemin sebep, sonuç ve aşamalarını Balkanlar Coğrafyası özelinde incelemeye çalıştık. Balkanlar ...
  • Bilgi Yurdu Dershanesi ve Bilgi Yurdu Işığı Dergisi'nde (1917-1918) Kadınların Eğitimi 

   Kara, Melahat (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   19. ve 20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda kadının statüsünün tartışılmaya başlanmıştır. Bu durumun daha çok Avrupa’daki feminist düşünce ve hareketlerden etkilenmesi ile Osmanlı’da yansımalarının olduğunu söylemek ...
  • Hüseyin bin Mehmed'in Gazavat-ı Özdemiroğlu Osman Paşa İsimli Eserin Işığında 1578 Şark Seferi 

   Uzuntürk, Takdir (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Tez çalışmasında Osmanlı-İran arasında vuku bulan 1578 seferini konu alan Hüseyin bin Mehmed'e ait olan Gazavat-ı Özdemiroğlu Osman Paşa adlı el yazması eser incelenmiş ve transkripsiyonu yapılmıştır.
  • II. Mahmud'un Kızı Saliha Sultan'ın Sûr-ı Hümâyunu 

   Aydın, Mehtap (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Saliha Sultan II. Mahmud’un kızıdır. II. Mahmud 1834 (1250) yılına Tophane Müşiri Halil Rıfat Paşa’yı kızı Saliha Sultan’a namzet olarak seçmişti. Bunun üzerine düğün hazırlıkları yapılmasını emretmişti. Düğün hazırlıkları ...
  • "Osmanlılar ve Büyük Friedrich" Arasındaki Yazışmalar: -Ahmed Refik Tarafından Neşredilen Belgelerin Transkripsiyonu ve İncelenmesi- 

   Eldemir, Emine (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Osmanlı-Prusya ilişkileri 1721’de Frederik Wilhelm tarafından başlatılmış ve bu süreç 1761 Ticaret Muâhedesi 1790’da ise bir ittifâk anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Başlangıçta Prusya Hanedanı’nın Osmanlı Devleti ile ittifâk ...
  • Ayasofya Medresesi -Kuruluşu'ndan Yıkılışına- 

   Tatar, Tuba (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Ayasofya Medresesi köklü bir geçmişe sahiptir. Ayasofya Medresesi’ni tarihi seyir içerisinde 15 yy’dan 20 yüzyıla kadar incelemeye çalıştım. Bunu yaparken de özellikle Fatih döneminden başlayarak Abdülaziz dönemine kadar ...
  • Sultan Abdülmecid ve Hususi Doktoru Spitzer 

   Cengiz, Cemile (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Doktor Sigismund Spitzer Sultan Abdülmecid’in 1845-1850 yılları arasında hususi doktorluğunu yapmıştır. İlk tedavisinden sonra padişahın itimadını kazanan Spitzer; bundan sonra özel doktor olarak görevlendirilmiş ve ...
  • Ahmet Ağaoğlu ve Milliyetçilik 

   Çavuşoğlu, Sibel (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Ahmet Ağaoğlu yaşadığı dönem ve bulunduğu coğrafyalar itibarıyla sosyal, siyasî ve fikrî dönüşümlere tanıklık etmiş bir aydındır. Çocukluk ve gençlik yılları Rus işgali ve Şiî kültürünün etkisi altında bulunan Kafkasya’da ...
  • Tarih-i Cevdet'teki Biyografiler 

   Kara, Osman (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Tarihin en önemli köşe taşlarından birisi biyografilerdir. Çünkü dönemin sorunlarını, toplumun gündelik yaşamını ve devletin o dönem için ne olduğunu biyografik çalışmalardan takip etmek mümkündür. Tarihi yazanın ...
  • Millet Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi Arasındaki Fatih Dönemi Mescitleri 

   Durmuş, Fatma (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Bu çalışma Millet Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi arasında kalan Fatih döneminde inşa edilen mescitlerinin kimler tarafından inşa ettirilmiş olduğu ve günümüzde özelliklerinin ne olduğu ve ne durumda olduklarını incelemektedir. ...
  • Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Kuruluşu ve Tuğrul Bey 

   İlliyev, Dovletgeldi (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşu Türk tarihinin, İslam tarihinin ve Dünya tarihinin anlaşılması için önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla bu tezde bilhassa Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve daha pek çok Türk devletinin ...
  • Makedonya'daki Orta Öğrenimde Görülen Tarih Dersi ve Osmanlı Dönemi Tarihi'nin İçeriği 

   Tair, Nuray (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Bu çalışmanın konusu Makedonya’da ilköğretim kitaplarında görülen tarih anlayışıdır. Genelde tarih kitaplarında ilk ve orta çağlarda Makedonya’nın durumu, eğitimi, sanatı ve kültürü ele alınmaktadır. Daha sonra Hristiyanlığın ...
  • Ahmet İhsan Tokgöz, Fikirleri ve Servet-i Fünun 

   Temel, Mehmet Selim (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Bu çalışmada, Osmanlı son dönem ve cumhuriyetin ilk yıllarının basın-yayın tarihinin önemli isimlerinden Ahmet İhsan Tokgöz’ün hayatını, fikirlerini ve sahibi olduğu Servet-i Fünûn dergisini incelemeye çalıştık. Girişimci ...
  • Üsküdar'ın Tarihi Çeşmeleri 

   Karahan, Cemre (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   Üsküdar’ın Tarihi Çeşmelerinin tespit edilmesi, bu konuda yapılan çalışmaları karşılaştırarak hepsi bir başlık altında toplanmış ve saha çalışmasıyla da desteklenerek geçmişten günümüze kadar geçen zamanın çeşmeler ...
  • V. Murad'ın Kızı Hatice Sultan ile II. Abdülhamid'in Damadı Kemaleddin Paşa Arasında Yaşanan Yasak İlişki 

   Kılıç, Şeyma (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2014)
   V. Murad’ın kızı Hatice Sultan ile II. Abdülhamid’in damadı Kemaleddin Paşa arasında yaşanan aşk macerası ve aralarında yazıştıkları mektuplar bu tezin konusudur. Tezin çerçevesi kısaca Hatice Sultan ve Kemaleddin Paşa’nın ...
  • 1848 Devrimi ve İşçi Sınıfı 

   Koç, Mustafa (2020)
   Fransa’da 1789 Devrimi sonrasında Devrimler Çağı olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu dönem 1848 yılında fabrika işçilerinin önderlik ettiği ve geniş kitlelerin katıldığı bir harekettir. 1789 Devrimi neticesinde ...
  • 27 Mayıs 1960 Darbesine Giden Sürecin Basına Yansıması 

   1960 darbesi Türk siyasi tarihi açısından dönüm noktası olmuştur. 1960 darbesi ilk askeri darbe olarak anılmaktadır. Darbenin nedenleri arasında Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçinde DP hükümetinin başa geçmesi ...