Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, İlyas
dc.contributor.authorGülmez, Ensar
dc.date.accessioned2020-08-18T13:36:15Z
dc.date.available2020-08-18T13:36:15Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2510
dc.description.abstractOsmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış bir kelamcı ve filozof olan İskender b. Ahmed et-Trabzonî'nin Hıristiyanlığa reddiye olarak yazmış olduğu Risâle fi'r-reddi [ale'l]-milleti'n-Nasrâniyyeti bi'l-İncîl min kıbeli ilmi'l-kelâm adlı eserini ele aldığımız bu çalışma bir giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde konu, kapsamı, işlenmekteki amacı ve kaynakları incelenirken kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. Birinci bölümünde kelâm ilminde başlangıcından bu yana reddiye yazım geleneği incelenmiş, ikinci bölümünde İskender b. Ahmed et-Trabzonî'nin eseri hakkında bilgi verilmiş, eserdeki görüşleri ve takip ettiği metot ortaya konulmuş, üçüncü bölümde ise Risâle fi'r-reddi [ale'l]-milleti'n-Nasrâniyyeti bi'l-İncîl min kıbeli ilmi'l-kelâm adlı eserin tercüme ve tahkîki yapılmış, eser reddiye literatürü açısından değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractİskender b. Ahmed et-Trabzonî who gued in Ottoman Empire's last years was philosepher and mutakallim he wrote Risâle fi'r-reddi [ale'l] milleti'n-Nasrâniyyeti bi'l-İncîl min kıbeli ilmi'l-kelâm which was against christionity. In his book there were an entrance, three parts and a conclusion part. In entrance part sudject and content were. In first part, custom of reddiye writing was searched from in the beginning of speach science. In second part there was information about İskender b. Ahmed et-Trabzonî's book,opininions and his method. In third part, Risâle fi'r-reddi [ale'l] milleti'n-Nasrâniyyeti bi'l-İncîl min kıbeli ilmi'l-kelâm was tranlatedand verified and book was evaluated as a literary of reddiye. In conclusion park, there was a general evaluation.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTrabzonien_US
dc.subjectİslamen_US
dc.titleİskender b. Ahmed et-Trabzonî'nin Risâle fi'r-reddi [ale'l]-milleti'n-Nasrâniyyeti bi'l-İncîl min kıbeli ilmi'l-kelâm Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeStudy, translation and criticism of Risâle fi'r-reddi [ale'l]-milleti'n-Nasrâniyyeti bi'l-İncîl min kibeli ilmi'l-kelâm by iİskender b. Ahmed et-Trabzonîen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programıen_US
dc.institutionauthorGülmez, Ensaren_US
dc.identifier.endpage207en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record